'Terrestrial Transgression'

Du är inbjuden att deltaga i ett interaktivt 'earth art' projekt vars mål är att överbrygga kulturella gränser, naturlig könstillhörighet och personliga hämningar om hur vi överskrider med vår omni-sexuella omgivning.
[Seed Routes, north south pole bodies]
VARNING
du måste vara beredd att tänka femtio år i framtiden för att deltaga i
t  e  r  r  e  s  t  r  i  a  l    t  r  a  n  s  g  r  e  s  s  i  o  n

English     ::     French     ::     Portuguese     ::     Slovene     ::     Swedish     ::      add a language   ?

varma tack till Per Hüttner